page_banner

Патенти и награди на FMBR

Проект за награда за иновации на IWA

През 2014 г. FMBR технологията на JDL спечели наградата за иновации на регионален проект IWA в Източна Азия за приложни изследвания.

R&D 100

2018. Технологията FMBR на JDL спечели наградите America R&D 100 за специално признание за корпоративна социална отговорност.

Пилотен проект MassCEC

През март 2018 г. Масачузетс, като глобален център за чиста енергия, публично поиска предложения за иновативни авангардни технологии за пречистване на отпадъчни води по целия свят, за да проведе технически пилотни проекти в Масачузетс.След година на строг подбор и оценка, през март 2019 г. FMBR технологията на JDL беше избрана като технология за пилотния проект за ПСОВ на общинското летище в Плимут.

Патент на FMBR