page_banner

ПСОВ за рециклиране на отпадъчни води

местоположение:Град Уху, Китай

Време:2019 г

Капацитет на лечение:16 100 м3/d

Тип ПСОВ:ПСОВ за децентрализирано интегрирано FMBR оборудване

Процес:Необработени отпадъчни води→ Предварително третиране→ FMBR→ Effluen6

Pкратка информация за проекта:

Проектът възприе технологията FMBR, идеята за децентрализирано третиране на „Събиране, третиране и повторно използване на място“.Общият капацитет на проекта е 16 100 m3/д.Към момента са изградени 3 ПСОВ.Пречистената вода допълва реката на място след пречистване, което смекчава текущото състояние на замърсяване на реката.