Company’s Vision

Визия на компанията

JDL е посветена на разработването на нови технологии и продукти, като предоставя на своите клиенти най-добрите продукти и услуги и защитава околната среда с най-искрено сърце.

Виж повече

FMBR технология и приложение

Технологията FMBR е технология за пречистване на отпадъчни води, разработена независимо от JDL. FMBR е биологичен процес за пречистване на отпадъчни води, който премахва въглерод, азот и фосфор едновременно в един реактор. Емисиите ефективно решават "съседния ефект". FMBR успешно активира децентрализирания режим на приложение и се използва широко в общинското пречистване на отпадъчни води, децентрализираното пречистване на отпадъчни води в селските райони, санирането на водосборни басейни и др

Виж повече

Новини и издание на проекта