Визията на компанията

Визията на компанията

JDL е посветен на разработването на нови технологии и продукти, предоставяйки на своите клиенти най-добрите продукти и услуги и опазвайки околната среда с най-искрено сърце.

Виж повече

FMBR технология и приложение

Технологията FMBR е технология за пречистване на отпадъчни води, независимо разработена от JDL. FMBR е процес на биологично пречистване на отпадъчни води, който премахва въглерод, азот и фосфор едновременно в един реактор. Емисиите ефективно решават „ефекта на съседство“.FMBR успешно активира режима на децентрализирано приложение и се използва широко при пречистване на общински отпадъчни води, децентрализирано пречистване на отпадъчни води в селските райони, възстановяване на водосбори и др.

Виж повече

Новини и издание на проекта